Center utser B. Subramanyam till VD för NITI Aayog; Layer går till Världsbanken

BVR Subrahmanyam

Centret utser BVR Subrahmanyam till verkställande direktör för NITI Ayog på måndag. Subrahmanyam var tidigare chefssekreterare för Jammu och Kashmir och spelade en nyckelroll i regeringsbyråkratin. Den nuvarande VD:n, Parameswaran Layer, kommer att ansluta sig till Världsbanken som verkställande direktör för en treårsperiod. Iyer kommer att ersätta Rajesh Khullar, en IAS-officer från 1988 som har … Read more