UP-barn utbildas till poliskadetter i MHA-programmet

Photo: ANI

Skolbarn i Uttar Pradesh utbildas för att bli framtida ledare för ett demokratiskt samhälle genom att ingjuta respekt för lagen, medborgerlig stil, empati för utsatta delar av samhället och motstånd mot sociala ondska. Programmet Student Police Cadets (SPC) lanserades 2018 av Inrikesdepartementet (MHA) och blev obligatoriskt i hela landet, men försenades på grund av pandemin. … Read more