G20-ordförandeskapets prioritet för grön tillväxt för Indien: Bhupender Yadav

India

Under G20-ordförandeskapet bekräftar konceptet grön tillväxt som ett prioriterat område hur hållbar utveckling har införlivats i Indiens politik, sade unionens minister för miljö, skogar och klimatförändringar (MoEFCC) Bhupender Yadav i fredags. Han höll ett huvudtal om visionärt ledarskap för att integrera hållbar utveckling och klimatmotståndskraft vid det inledande mötet för 2023 års världstoppmöte om hållbar … Read more

G20: IMF och Världsbanken sammankallar rundabordssamtal om globala skulder i Bangalore

India

I ett uttalande inför G20-finansministrarnas och centralbankschefernas (FMCBG) möte som börjar i Bangalore på torsdag, sa Kristalina Georgieva, verkställande direktör för Internationella valutafonden (IMF) att IMF, Världsbanken och det indiska G20-ordförandeskapet har en ny global statsskuld. Rundabordssamtal kommer att sammanträda för att hitta hållbara lösningar på stressnivåer för statsskulder med låga inkomster. “Den här veckan … Read more