G20-ordförandeskapets prioritet för grön tillväxt för Indien: Bhupender Yadav

India

Under G20-ordförandeskapet bekräftar konceptet grön tillväxt som ett prioriterat område hur hållbar utveckling har införlivats i Indiens politik, sade unionens minister för miljö, skogar och klimatförändringar (MoEFCC) Bhupender Yadav i fredags. Han höll ett huvudtal om visionärt ledarskap för att integrera hållbar utveckling och klimatmotståndskraft vid det inledande mötet för 2023 års världstoppmöte om hållbar … Read more