Inflödet till NRI-fält ökade med 76 % från år till år till 5,4 miljarder USD i april-december 2022.

cash, currency, notes, funds, investment, shares, growth, profit, loss, tax, money, income, earnings

Inflödet av insättningar från icke-bosatta indiska (NRI) ökade med 76 % till 5,4 miljarder USD i april-december detta räkenskapsår, jämfört med 3,07 miljarder USD under samma period 2021. Men raden av nedgång i utestående NRI-insättningar (som visas på huvudboken men inte på kontoutdraget) fortsatte under de nio månaderna 2022-2023. De sjönk till 134,5 miljarder dollar … Read more