Indiska banker att emittera obligationer för att upprätthålla kapitalnivåer: CARE Ratings

Banks

När utlåningen ökar förväntas indiska banker emittera obligationer för att bibehålla sina kapitalnivåer och stödja deras förskott, medan kostnaden för medel – inlåning och lån – sannolikt kommer att stiga, enligt CARE Ratings. För att stödja uttag av lån förväntas bankerna stärka sin franchise genom att anskaffa kapital (AT1-obligationer, andra skuldinstrument som infrastrukturobligationer) och inlåning. … Read more