Adanis verksamheter fortsätter att falla; vissa når lägre intradagshandelsgränser

Adani, Adani Group

De flesta Adani Group-företagen fortsatte att vara svaga på fredagen mitt i en allmän baisseartad trend på aktiemarknaden. Aktierna i Adani Transmission föll 5 %, Adani Green Energy föll 5 %, Adani Total Gas (5 %) och Adani Enterprises (4,98 %) på BSE. Aktierna i Adani Power föll 4,98 %, NDTV föll 4,05 % och … Read more